حامد بنائی چهارشنبه 2 آبان 1386 04:10 ق.ظ نظرات ()
موقعیت جغرافیایی

استان ایلام با ۱۹۶۸۰ كیلومتر مربع‌ مساحت‌ در غرب‌ كشور واقع‌ شده‌ است‌. بر اساس‌ آخرین ‌تقسیمات‌ سیاسی‌ و اداری‌ در سال‌ ۱۳۷۵، شهرستان‌های‌ استان‌ ایلام‌ عبارتند از: آبدانان‌، ایلام‌، ایوان‌، دره‌ شهر، دهلران‌، شیروان‌ و چرداول‌ و مهران‌. شهر ایلام‌ مركز استان‌ ایلام‌ است‌. این‌ استان‌ از جنوب‌ با استان خوزستان‌، ازشرق‌ با استان لرستان‌ و از شمال‌ با استان كرمانشاه‌ و از سمت‌ غرب‌ با ۴۲۵ كیلومتر مرز مشترك‌ با كشور عراق‌همجوار است‌. این‌ استان‌ در سال‌ ۱۳۷۵، حدود ۴۸۷۸۰۰ نفر جمعیت‌ داشت‌ كه‌ از این‌ تعداد ۲۳/۵۳ درصد درنقاط‌ شهری‌ و ۶۱/۴۴ درصد در نقاط‌ روستایی‌ سكونت‌ داشته‌اند.

ناهمواری‌های‌ استان‌ ایلام‌، از چین‌خوردگی‌های‌ موازی‌ در جهت‌ شمال‌ غربی‌ و جنوب‌ شرقی‌ به‌ وجودآمده‌اند. كوههای‌ استان‌ ایلام‌ عمدتاً به‌ دوران‌ دوم‌ و سوم‌ زمین‌ شناسی‌ مربوط‌ است‌. نواحی‌ شمالی‌ و شمال‌شرقی‌ استان ایلام‌ كوهستانی‌ و نواحی‌ غرب‌ و جنوب‌ غربی‌ آن‌ از اراضی‌ پست‌ و كم‌ ارتفاع‌ تشكیل‌ شده‌ است‌. كبیركوه‌ و دیناركوه‌ مهم‌ترین‌ ارتفاعات‌ استان‌ می‌باشد.

در نواحی‌ كوهستانی‌ شمال‌ و شمال‌ شرقی‌ استان‌ و بین‌ رشته‌ كوهها، دشت‌های‌ كم‌ وسعتی‌ مانند: هلیلان‌، شیروان‌، ایلام‌ و غیره‌ قرار دارند و در قسمت‌های‌ جنوب‌ غربی‌ و غرب‌ استان‌ نیز دشتهای‌ وسیع‌ و گرمسیری ‌دهلران‌، دشت‌ عباس‌ واقع‌ شده‌اند كه‌ در شرق‌ به‌ جلگه‌ خوزستان‌ متصل‌ می‌شوند.

استان ایلام با ۱۹۶۸۰ كیلومتر مربع‌ مساحت‌ در غرب‌ كشور واقع‌ شده‌ است‌. بر اساس‌ آخرین ‌تقسیمات‌ سیاسی‌ و اداری‌ در سال‌ ۱۳۷۵، شهرستان‌های‌ استان‌ ایلام‌ عبارتند از: آبدانان‌، ایلام‌، ایوان‌، دره‌ شهر، دهلران‌، شیروان‌ و چرداول‌ و مهران‌. شهر ایلام‌ مركز استان‌ ایلام‌ است‌. این‌ استان‌ از جنوب‌ با استان خوزستان‌، ازشرق‌ با استان لرستان‌ و از شمال‌ با استان كرمانشاه‌ و از سمت‌ غرب‌ با ۴۲۵ كیلومتر مرز مشترك‌ با كشور عراق‌همجوار است‌. این‌ استان‌ در سال‌ ۱۳۷۵، حدود ۴۸۷۸۰۰ نفر جمعیت‌ داشت‌ كه‌ از این‌ تعداد ۲۳/۵۳ درصد درنقاط‌ شهری‌ و ۶۱/۴۴ درصد در نقاط‌ روستایی‌ سكونت‌ داشته‌اند.

ناهمواری‌های‌ استان‌ ایلام‌، از چین‌خوردگی‌های‌ موازی‌ در جهت‌ شمال‌ غربی‌ و جنوب‌ شرقی‌ به‌ وجودآمده‌اند. كوههای‌ استان‌ ایلام‌ عمدتاً به‌ دوران‌ دوم‌ و سوم‌ زمین‌ شناسی‌ مربوط‌ است‌. نواحی‌ شمالی‌ و شمال‌شرقی‌ استان ایلام‌ كوهستانی‌ و نواحی‌ غرب‌ و جنوب‌ غربی‌ آن‌ از اراضی‌ پست‌ و كم‌ ارتفاع‌ تشكیل‌ شده‌ است‌. كبیركوه‌ و دیناركوه‌ مهم‌ترین‌ ارتفاعات‌ استان‌ می‌باشد.

در نواحی‌ كوهستانی‌ شمال‌ و شمال‌ شرقی‌ استان‌ و بین‌ رشته‌ كوهها، دشت‌های‌ كم‌ وسعتی‌ مانند: هلیلان‌، شیروان‌، ایلام‌ و غیره‌ قرار دارند و در قسمت‌های‌ جنوب‌ غربی‌ و غرب‌ استان‌ نیز دشتهای‌ وسیع‌ و گرمسیری ‌دهلران‌، دشت‌ عباس‌ واقع‌ شده‌اند كه‌ در شرق‌ به‌ جلگه‌ خوزستان‌ متصل‌ می‌شوند.جمعیت :

۴۸۷,۸۰۰

 مساحت :

۱۹,۰۸۶ sq km

 ارتفاع :

۱,۳۶۳ m

 میانگین دما :

۱۶.۶º C


آب و هوا

استان ایلام‌ از نظر شرایط‌ اقلیمی‌ جزو مناطق‌ گرمسیری‌ كشور محسوب‌ می‌شود، ولی‌ به‌ علّت‌ وجودارتفاعات‌ كبیركوه‌ و دیناركوه‌، اختلاف‌ درجه‌ حرارت‌ و بارندگی‌ در بخش‌های‌ شمالی‌، جنوبی‌ و غربی‌ آن‌ زیاداست‌. به‌ طوری‌ كه‌ مناطق‌ سه‌گانه‌ سردسیری‌، گرمسیری‌ و معتدل‌ در این‌ استان‌ شكل‌ گرفته‌ است‌.

مناطق‌ كوهستانی‌ شمال‌ و شمال‌ شرقی‌ استان‌ نسبتاً سردسیر با زمستان‌های‌ طولانی‌ است‌، مناطق‌ جلگه‌ای‌ غرب‌ وجنوب‌ غربی‌ استان‌ گرمسیر است‌ و مناطق‌ میانی‌ آن‌ آب‌ و هوای‌ معتدل‌ دارد.

براساس‌ گزارش‌ ایستگاه‌ سینوپتیك‌ ایلام‌ در سال‌ ۱۳۷۵، در شهر ایلام‌ حداكثر مطلق‌ حرارت‌ در ماه‌ مرداد ۳۸درجه‌ سانتی‌گراد و حداقل‌ آن‌ در بهمن‌ ماه‌ ۴/۰ درجه‌ سانتیگراد گزارش‌ شده‌ است‌. میزان‌ بارندگی‌ سالانه‌ آن‌ نیز۴/۵۷۸ میلیمتر و تعداد روزهای‌ یخبندان‌ آن‌ در فصل‌ زمستان‌ ۲۷ روز ثبت‌ شده‌ است‌.

تاریخ و فرهنگ

مطالعات‌ و كشفیات‌ محدود باستان ‌شناسی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ قوم‌ «گوتی‌» در حدود ۴۰۰۰ سال‌پیش‌ از میلاد در این‌ نواحی‌ بسر می‌برده‌ است‌. قوم‌ «كاسی‌» یا «كاسیت‌» بعد از گوتی‌ها احتمالاً از نواحی‌ قفقاز به‌این‌ نواحی‌ مهاجرت‌ كرده‌اند. قوم‌ كاسی‌ یكبار به‌ قصد تصرف‌ بابل‌ به‌ بین‌النهرین‌ هجوم‌ برده‌ و شكست‌ خورده‌است‌. سپس‌ در حمله‌ دیگری‌ به‌ حكومت‌ بابل‌ پایان‌ داده‌ و نزدیك‌ به‌ ۶ قرن‌ حكومت‌ كرده‌ است‌. كشف‌ آثاربرنزی‌ در لرستان‌، ایلام‌ و طالش‌ تمدن‌ باستانی‌ این‌ قوم‌ را به‌ هم‌ مرتبط‌ ساخته‌ است‌.

الهه‌ مورد پرستش‌ «كاسی‌ها» رب‌النوع‌ آفتاب‌ به‌ نام‌ «سوریاش‌»بوده‌ كه‌ از ارباب‌ انواع‌ آریایی‌ نیز به‌ شمار می‌رود.سرزمینی‌ كه‌ اكنون‌ ایلام‌ نام‌ دارد، بنا به‌ اسناد تاریخی‌ فراوان‌ بخشی‌ از كشور عیلام‌ باستان‌ بوده‌ است‌.

در كتیبه‌های‌ بابلی‌، ایلام‌ را «آلامتو» یا «آلام‌» خوانده‌اند كه‌ به‌ قولی‌ به‌ معنای‌ كوهستان‌ یا كشور طلوع‌خورشید است‌. مدّتی‌ پس‌ از سقوط‌ ایلام‌، حوزه‌ فرمانروایی‌ آن‌ به‌ دو منطقه‌ تحت‌ نفوذ پارس‌ها در شرق‌ و مادهادر غرب‌ تقسیم‌ شد. اقوام‌ ساكن‌ زاگرس‌ در دوره‌ هخامنشی‌ جزئی‌ از امپراطوری‌ هخامنشی‌ بوده‌ است‌. وجود آثارباستانی‌ فراوانی‌ از دوره‌ ساسانی‌ در استان‌های‌ ایلام‌ و لرستان‌، نشان‌ می‌دهد كه‌ این‌ منطقه‌ در آن‌ زمان‌ اهمیت‌ ویژه‌ای‌ داشته‌ است‌. در اواخر قرن‌ چهارم‌ هجری‌ قمری‌، حسنویه‌ كرد بر ایلام‌ و لرستان‌ فعلی‌ حكومت‌ می‌كرده ‌است‌ و تا اوایل‌ قرن‌ ششم‌ هجری‌ قمری‌، حكومت‌ این‌ خاندان‌ ادامه‌ داشته‌ است‌. در فاصله‌ سال‌های‌ ۵۷۰ تا ۱۰۰۶ ه.ق‌، اتابكان‌ لُر بر پشتكوه‌ و لرستان‌ حكومت‌ كرده‌اند، این‌ خاندان‌ بعدها مقر حكومت‌ خود را به‌پشتكوه‌ «ایلام‌ كنونی‌» منتقل‌ كردند. آخرین‌ والی‌ پشتكوه‌ پس‌ از كودتای‌ ۱۲۹۹ شمسی‌ به‌ نحوی‌ مسالمت‌آمیز، منطقه‌ تحت‌ حكومت‌ خود را رها كرده‌ و در كشور عراق‌ اقامت‌ گزید. 

از سال ‌ ۱۳۰۹در تقسیمات‌ كشوری‌ ، ایلام‌ جزء استان‌ پنجم‌ یعنی‌ كرمانشاه‌ گردید. سپس‌ به‌ علّت‌ موقعیت‌ مهّم‌ سیاسی‌ - مرزی‌ و محرومیت‌های‌ فراوان‌ به‌ فرمانداری‌ كل‌ تبدیل‌ شد و اكنون‌ یكی‌ از استان‌های‌ مهّم‌ كشور محسوب‌ می‌شود. استان‌ ایلام‌ از جمله‌ مناطق‌ عشایر نشین‌ سرزمین‌ ایران‌ است‌ كه‌ در دهه‌های‌ اخیر، مناسبات ‌سنتی‌ مبنی‌ بر كوچ‌ در بسیاری‌ از نواحی‌ آن‌ در حال‌ منسوخ‌ شدن‌ است‌. ولی‌ در نظام‌ فرهنگی‌، اعتقادات‌،ارتباطات‌ اجتماعی‌، سنت‌ها، آداب‌ و دیگر رفتارهای‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مردم‌ این‌ خطه‌، آثار این‌ نوع‌ شیوه ‌معیشت‌ و زندگی‌ اجتماعی‌ هنوز مشاهده‌ می‌شود

استان ایلام

مرکز استان

ایلام

شهرستانها

آبدانان |ایلام |ایوان |دره‌شهر |دهلران |شیروان و چرداول |مهران

شهرها

آبدانان |ارکواز |ایلام |ایوان |بدره |پهله |توحید |چوار |دره‌شهر |دهلران |زرنه |سرابله |صالح‌آباد |لومار |مهران |موسیان |میمه