حامد بنائی یکشنبه 14 مهر 1387 10:57 ب.ظ نظرات ()

سلام

©?°¨¨°?©©?°¨¨°?© ©?°¨¨°?©©?°¨¨°?©

.·´¯(_.·´¯(_.·´¯(_ _)¯`·._)¯`·._)¯`·.

,-*'^'~*-.,_,.-*~ ~*-.,_,.-*~'^'*-,

(¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> <-.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯)

?•?•?/?\?•?•? ?•?•?/?\?•?•?

_\|/_-=<><>||[]  []||<><>=-_\|/_

¤?°`¯ ¯`°²?¤?=¬« »¬=?¤?²°`¯ ¯`°?

(¯`·._(¯`·._(¯`·._( )_.·´¯)_.·´¯)_.·´¯)

*®*´¯`*.¸¸.*´¯`**´¯`*.¸¸.*´¯`*

~^°'\,.;:,/'°^~^°'\,.;:,/'°^| |^°'\,.;:,/'°^~^°'\,.;:,/'°^~

¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯

(¯`·.(¯`·.(¯`·.(¯`·..·´¯).·´¯).·´¯).·´¯)

¸.·`¯`·.¸¸.·`¯`··`¯`·.¸¸.·`¯`·.¸

(¯`·.¸¸.-> °? ?° <-.¸¸.·´¯)

(`¨\§/¨´)---»--@-} {-@--«---(`¨\§/¨´)

°·.¸.·°¯°·.¸.·°¯°·.¸.-><-.¸.·°¯°·.¸.·°¯°·.¸.·°

|!¤*'~``~'*¤!||||!¤*'~``~'*¤!|

,._.,-*^~*-,._.,-~><~-,._.,-*~^~*-,._.,

.,;`';_,_;`';_._;`';_.._;'`;_._.'`;_._.'`;,.

»»-(¯`·.·´¯)-> <-(¯`·.·´¯)-««

(¨:::"""\×_×/""":::*)----} {----(+:::"""\×_×/""":::¨)

.·``·..·> <·..·´`·.

.°•. °•. °•. °•. .•° .•° .•° .•°.

°?"°¨¨°(_.·´¯`·«¤° °¤»·´¯`·._)°¨¨°?

(_*/\/\*_)(_*/\*/\*_)(_/\**/\_)

(°¨¨°\/°¨¨°» «°¨¨°\/°¨¨°)

(^^()^^) (^^()^^)

||¯|_|¯|_.°•. °•. -> <-.•° .•°._|¯|_|¯|

²??³ xXx__xXx ²??³

¥-×xXx×-¥~~¥-×xXx×-¥


,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸-(__)-,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸

•°l¯l_l¯l**l¯l_l¯l•°

~~(())~~_¯¯\_/¯¯__¯¯\_/¯¯_~~(())~~

_-'('-_°_-'('-__-')'-_°_-')'-_

.o0×X×0o..o0×X×0o.

*-._.-* *-._.-* *-._.-* *-._.-*

¸,?¤?°`°?¤?,¸ () ¸,?¤?°`°?¤?,¸

<(*_*)>...:......:...<(*_*)>

/\/\/\/[. .]\/\/\/\